Strip Club

Ang pangarap ng isang club sa strip ay simbolo ng isang patuloy na pakiramdam ng mga layunin na makamit. Ang kabiguan ng damdamin sa tuwing gusto ninyo ay hindi nangyayari. Maaari kang makaramdam ng sublaki o tinukso ng pagnanais o bagay ng isang tao.