Sumbrero

Ang panaginip na may sumbrero na simbolo ng iyong mood o pag-uugali na lamang ipakita sa iba. Ang kulay at estilo ng sumbrero imungkahi kung ano ang uri ng mood ikaw ay sa. Ang pangangarap ng pulang sumbrero ay maaaring sumasalamin sa pag-uugali na ipinapakita sa iba na may mapanganib o mapagmataas na intensyon. Sa pagpapakita sa iba na alam ninyong kayo ay salbahe o mapanganib.