Paghihirap

Tingnan ang pagkakaroon ng paghihirap na kumakatawan sa masamang hinaharap. Ito ay maaaring maging isang mag-sign ng masamang luck at masamang luck. Kung pangarap mong nahihirapan ang iba na mahirapan kang magtagumpay, walang suwerte. Sa kasamaang palad ang panaginip na ito ay isang masamang mag-sign, kaya maging maingat at maingat.