Beavers

Ang panaginip na may isang Beaver ay simbolo ng isang galit na hindi napansin. Maaaring hindi gusto ng ibang tao na pagtuunan ng pansin ang kanilang sarili o mas gusto nilang manatiling pribado.