Doghouse

Ang panaginip ng isang doghouse ay simbolo ng kamalayan ng iyong sarili hindi pagtatanggol sa iyong sarili. Kakulangan ng emosyonal na proteksyon. Huwag gumawa ng sapat na kaalaman tungkol sa problema mo kapag alam mo kung ano ang gagawin para ipagtanggol ang iyong sarili. Bilang kahalili, ang isang doghouse ay maaaring palatandaan na ikaw ay parusahan para sa iyong mga aksyon. Maaaring mahirapan kayo.