Paghihirap

Kapag napanaginipan mo ang paghihirap ikaw ay nahaharap sa isang paraan na ikaw ay babagsak at ang iyong kinabukasan ay magiging mahirap at hindi masuwerteng. Kung makikita ninyo na ang mga tao na nasa paghihirap ay sumasagisag sa isang taong humihingi ng tulong. Siguro ang taong iyon ay magkakaroon ng problema sa pananalapi o baka ilang uri ng sakit. Huwag maubusan ng layo mula sa taong ito, tulad ng siya ay pagpunta sa kailangan ng iyong tulong.