Video camera

Camcorder sa Dreams simbolo ng mga alaala. Para sa isang mas mahusay na interpretasyon ng iyong managinip, mangyaring tingnan ang kahulugan ng camera.