Kalyo

Ang pangarap tungkol sa mga kalyo ay simbolo ng iyong pagwawalang-bahala sa isang bagay na mahirap. Kayo ba ay tumigas o hindi na gaanong sensitibo sa hirap ng relasyon o sitwasyon. Gumawa ng isang bagay na mahirap sa tingin mo ay hindi ito mahirap.