Tanso

Ang panaginip tungkol sa tanso ay simbolo ng maling pang-unawa ng tunay na kapangyarihan. Maglagay ng isang kapani-paniwala sa harap o magkunwaring perpekto ka. Audacity o bluffing. Ang negatibong, tanso ay maaaring sumasalamin sa pandaraya o isang matalino na bilis.