Gulo

Ang panaginip tungkol sa isang lumthel ay simbolo ng isang pananaw sa isang sitwasyon kung saan mo nararamdaman, maaari mong gamitin o galugarin ang isang bagay hangga ‘t gusto mo. Maaari din itong maging representasyon ng damdamin ng kakayahang gamitin ang mga kasanayan o regalo para sa iyong sarili sa ibang tao sa anumang oras. Maaari din itong maging palatandaan na sa palagay mo ay napaliligiran ka ng mga taong sellouts o walang moralidad. Magagawa ninyo ang anumang gusto ninyo, anuman ang mga patakaran o walang pagsisisi. Bilang kahalili, ang isang ihthel ay maaaring sumasalamin sa damdamin na ang ibang mga tao ay pagkuha ng kalamangan sa iyo tuwing gusto nila. Sa madaling paraan, maaaring ipakita ang inyong kamalayan sa sarili, na binabalewala ang matataas na alituntunin o pamantayan para sa personal na kapakanan. Payagan ang iba pang mga moral user na makinabang mula sa kanilang mga kasanayan sa tuwing gusto nila.