Eskina

Ang panaginip tungkol sa pagiging sa isang eskina ay simbolo ng mga problema o sitwasyon na pinagbabawal. Maaari kayong gumawa ng isang bagay o isipin ang isang bagay na alam ninyong hindi dapat gawin.